top of page

מדיניות ביטול עסקה 

חנותא מאפשרת לך לבטל עסקה שנעשתה באתר האינטרנט שלה, באמצעות הודעת ביטול שתמסור/י באמצעות משלוח מייל לכתובת:

יש לציין בפניה את מועד הרכישה, פרטים מלאים של הרוכש לצורך יצירת קשר, סיבת הבקשה לביטול.

ביטול העסקה יתבצע בכפוף לתקנון ביטול עסקה באתר. לתקנון לחצו כאן

bottom of page